Ingalill Angbäck

Ingalill Angbäck

Konstnär

Kontaktuppgifter:
Landskronavägen 123
261 93 Saxtorp
Tel. 0418-19389
Mobil: 070 593 6557
ingalill.angback@gmail.com
www.inga-lill.se

Teknik:
Måleri, tempera och akryl

Medlem i:
VSKG, SK, BUS

Utbildning:
1997-2007 Roy Evertsens Målarskola
2003, 2005 Holbaeks Kunsthöjskole

Jurybedömda utställningar:

2010 SK:s Jubileumsutställning
2009 Romele konsthall
2009 Kullasalongen, Krapperup
2008 ”Blekingar 2008”, Karlskrona konsthall
2007 Kullasalongen, Krapperup
2007 Väsby Konsthall
2005 Artista Donna
2005 Romele Konsthall, jurybedömd

Separata utställningar:

2010 Skanska, Malmö
2010 Haldex
2009 Biblioteket, Klippan
2003 Galleri No Hands, Karlskrona

Samlingsutställningar:

2010 Konsthallen, Bjärnum
2010 Komkonst
2009 Bokenäs Konsthall
2008, 2009, 2010 Konstens vecka, Helsingborg
2006 Romele Konsthall, Pingstsalongen
2006 Landskrona Konsthall, Pingstsalongen
2005 Landskrona Konsthall, elevutställning
2005 Besam
2005 Allers
2005 Haldex

En spännande målning är enligt min mening mångtydig och fantasieggande.
Det ligger en lockande utmaning i att göra den abstrakta bilden talande utan att vara föreställande.

I bildbyggandet strävar jag mot harmoni i färgerna och formerna. Det innebär att en bild ofta blir en lång process med övermålningar och ändringar.
Jag arbetar gärna med teman som ibland är inspirerade av en poetisk text eller en formulering i ord. Jag tycker mycket om äggoljetempera som uttrycksmedel men har även arbetat med akryl som jag fortfarande återvänder till ibland.

Skapandet ger mig andrum och en känsla av mening.