Birthe Kjell Lindh

Birthe Kjell Lindh

Konstnär

Kontaktuppgifter:
Åkersberg
244 95 Dösjebro
Tel: 046 – 771922
e-postadress: bj.lindh@telia.com

Teknik:
Måleri

Medlem i:
Helsingborgs Konstförening

Utbildning:
1994-1996 Medborgarskolan, Emanuel Javelid
1997-1999 Medborgarskolan, Mats Rydstern
2000 Sommarkurs, Arne Tillberg
2007 Gerlesborgskolan, Peter Köhler Enskild handledning: Susanne Jardeback

Separata utställningar:

Eslövs Skatteförvaltnings Konstförening 2004

Samlingsutställningar:

Bibilioteket, Löddeköpinge, 1995, 1996
Biblioteket, Hofterup 1998
Åkersberg, Coloriterna 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Församlingshemmet i Löddeköpinge, Lions Barngala 2007, 2008
Lödde Kärnan, Coloriterna 2007

Började måla 1994 i Medborgarskolans regi, Löddeköpinge, Galleri Transformatorn, Lärare under åren 1994-1996 var konstnär, Emanuel Javelid och under åren 1997-1999 konstnär Mats Rydstern. Sommaren år 2000 var jag elev hos konstnär Arne Tillberg, Oxie under några sommarveckor. Sommaren 2007 deltog jag i en av Gerleborgs-skolans sommarkurser, Målning för Peter Köhler. Jag antagen till Romelegårdens jurybedömda utställning sommaren 2008.
Under år 2003 bildades målargruppen Coloriterna, med 10 konstnärer. Vi träffas en gång i veckan, vår och höst. Våren avslutar vi med en gemensam samlingsutställning till påsken. Utställning är på min gård Åkersberg, där stallet idag fungerar som galleri.

Vår mentor är konstnärinnan, Susanne Jardeback. Susanne har fått mig att ta ut svängarna lite mera, att våga prova på nya tankar och idéer.

För tillfället målar jag mest i akryl, och då blir det mest abstrakta målningar men i det mesta kan man avläsa något från naturen eller kroppens former. Jag lämnar åt betraktaren att själv bestämma vad han vill upptäcka. Målandet lämnar utrymme för fantasi och spänning i vardagen.

Birthe Kjell Lindh