Bertil Englert

Bertil Englert

Konstnär

Kontaktuppgifter:
Egen hemsida: http://www.bertilenglert.se/
e-postadress: bertilenglert@telia.com
Teknik:
Skulptur, måleri

Medlem i:
NVSK, SKF, HKF

Utbildning:

1951-1952 Valands konstskola, Göteborg
1953-1957 Lunds universitet, fil. mag.
1957-1963 Kgl. Konsthögskolan, Stockholm
Jurybedömda utställningar:
ett flertal

Separata utställningar:

1965 Gröna Paletten, Stockholm
1968 Galleri Moment, Ängelholm
1969 Galerie Dr. Glas, Stockholm
1970 Krognoshuset, Lund
1971 Galerie Dr. Glas, Stockholm
1972 Södertälje konsthall
1973 Varbergs museum
1977 Trappan, Vällingby
1981 Gerlesborgsskolan, Gerlesborg
1984 Galerie Dr. Glas, Stockholm
1985 Vikingsbergs konstmuseum,Helsingborg
1985 Olle Olssonhuset, Solna
1986 Botkyrka konsthall
1987-1990 ”Jurtan”, Riksutställningar
1989 Sundsvalls museum
1989 Västerbottens museum, Umeå
1989-1990 Norrtälje konsthall
1990 Trappan, Vällingby
1990 Trelleborgs museum
1991 Torekällbergets museum, Södertälje
1994 Växjö konsthall
1995 Galleri Moment, Ängelholm
1998 Kulturmagasinet, Laholm
1998 Bergendahls konsthall, Hässleholm
1999 Stadsgalleriet, Halmstad
2000 Vikingsbergs konstmuseum
2000 Helsingborg, retrospektiv
2001 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn
2001 Ljungsjögården, Ö. Tommarp
2002 Hässleholm kulturhus
2004 Klippans konsthall, invigning
2008 Galleri Moment, Ängelholm
2010 Tomarps kungsgård

Samlingsutställningar (i urval):

1961-1967 ”Unga tecknare, Nationalmuseum
1968 ”Konstnären som agitator”,Södertälje konsthall1971. 1974 Grafiktriennalen, Stockholm, Sundsvall, Luleå, Umeå och Karlstad
1973 ”Satiren i kampen för fred”, Moskva och Warszawa
1973 ”Fri textil”, Lunds konsthall och Röhska museet, Göteborg
1974 ”Svenskt prisma. Bilder i 70-talet” Stockholms kulturhus invigning
1975 ”Svensk konst”, Gävle museum
1981-82 ”Nordiska tecknare”,vandringsutställning från Nordisk konstcentrum, Sveaborg
1982 ”Ofred”, Lunds konsthall
1983 Fred eller tillintetgörelse”, Smålands konstarkiv och Landskrona museum
1985-1988 ”Save life on Earth”, internationell vandringsutställning, Läkare mot kärnvapen
1985 “Livet på landet”, Liljevalchs konsthall
1986 ”Affischen som vapen i krig och fred”, Armémuseum, Stockholm
1987 ”Moderna bilder kring Strindberg”, Strindbergsmuseet, Stockholm
1988 Skulptur i Hågelbyparken
1991 ”Nordisk kunst”, Århus
1992 ”Familjen i konsten”, Botkyrka konsthall
1993 ”Flaggor kring Kinneviken”
1994 ”Kinnekullebanan”
1994 ”Ars Baltica”, Kulturhuset, Kiel
1995 ”5 rum”, Vikingsbergs konstmuseum
1997-1999 ”Röda hjärtan och knutna näver” vandr. utst. Stockholms läns museum
2000 Dansk-svenska skulpturbiennalen, Malmö, Köpenhamn
2000 ”Biodom”, Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg
2001 Börstorps slott, Mariestad
2002 Drottningskär, Karlskrona
2003 Kulturbryggan ”Skulptur på Öja”
2006 Skulptur i Daniaparken, Malmö
2006 ”Träsmak”, Södertälje konsthall
2007 Marienlyst Slot, Helsingör Danmark
2007 ”Trä”, Virserums konsthall
2007, 2008 Marsvinsholms slottspark
2009 ”Open Art”, Örebro slottspark

Offentliga uppdrag:

1974 Scenridå Albyskolan, N. Botkyrka
1978 Triptyk till Slussens T-banestation
1982 Utsmyckning Huddinge vårdcentral
1983 Utsmyckning Södertälje sjukhus
1987 Utsmyckning Karlberga sjukhus
1987 ”Jurtan”, Riksutställningar
1994 Utsmyckning Kristianstads lokalanstalt
1995 Utsmyckning Strövelstorps skola
1997 Nya torg, Hässleholm (l:a pris tävl.)
2001 Fornhöjdens vårdcentrum, Södertälje
2003 Hilleröd sygehus, Danmark
2008 Inbjuden tävling, Mariastaden Helsingborg Klicka här, så kan du läsa HD-artikeln!

Övriga meriter:

1960 Grekiska statens utbytesstipendium
1962 Helge Ax:son Johnson stip.
1963 Bobergska stip.
1966 Stockholms stads stip.
1970 Stockholms läns landstings stip.
1986 Botkyrka kulturstip.
1992 Svenska konstnärernas förening, Bälings fond
1999 Kultursällskapet, Ängelholm, kulturpris
1971-2003 15 st. statliga arbetsstipendier, konstnärsbidrag och arbetsbidrag
2004 Sv, konstn. förening, Blums fond

Representerad:

Moderna museet, Stockholm
Malmö museum
Helsingborgs museum
Invandrarmuseet, Botkyrka
Teckningsmuseet, Laholm
Statliga museet i Majdanek, Polen
Statens konstråd
Stockholms stad
Sveriges Radio-TV
Gustav VI Adolfs samling
25 olika landsting och kommunala samlingar

Övrigt:

1975-1992 Ledare för Botkyrka Brassensemble
1993-2009 Initiativtagare till  och ledare för kammarbrasskvintetten ”SKÅNSK MÄSSING”
Konstföreläsare, spec. om folkkonst och grottkonst. Studium av 20-tal
franska och spanska grottor
Medförfattare till ”Ögonblick av närvaro- Konstnärernas Konsthistoria”,
( Gidlunds förlag,1989)
Gästföreläsare på bl. a. Konsthögskolan, Konstfack och Nyckelviksskolan
Lärare Gerlesborgskolan

1973 ”I krig mot kriget”, TV 1
1986 ”Hela jorden är vårt fosterland” TV 2

Litteratur: Sven Sandström ”Bertil Englert till 2000”

För mig framstår Bertil Englerts konst som en ovanligt lycklig förening av form och innehåll, som ett budskap som når fram med intentionens kraft och friskhet väl bevarade.
Att Englert vill något, verkligen har något att säga, är helt klart. Också vad han vill.
Och formen han ger sina meddelanden är ljusstark, signalklar, ger udd och kraft åt de teman han tar upp. Han går skoningslöst nära: nationalismen har vår blå-gula och inte någon annans färg. FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna bleknar på de vita benknotorna under Greklands blå himmel. Den rökspyende atomsvampen får den röda avgrundshimlen att skälva i ”hednafolkens stund”. På korset hänger skelettet av en okänd soldat, ”född av goda patriotiska föräldrar” medan Den Nya Människan styr mot en blekblå måne som kan likna en bakteriefylld vattendroppe under mikroskopet.
Det är skrämmande och lockande budskap, frånstötande och tilldragande. Man tvingas ta ställning.

Per Anders Fogelström, 1969.