Ann Margreth Lindvall

Kontaktuppgifter:
Hjalmar Forsbergs gata 14
254 41 Helsingborg
Mobil 0709-244104
E-post: info@diversebyra.se

Teknik:

Måleri

Medlemskap:

Medlem i Helsingborgs Konstförening
BUS
KRO

Utbildning:

Min tredje karriär
1 1/2 år heltid Skånska Målarskolan
 4 år samma lärare men i annan regim
Min andra karriär
3  1/2 års studier vid Lunds Universitet
 10 års anställning i Helsingborg
Min första karriär
Fotomodell, upptäckt av Eileen Ford, Ford Model Agency INC, New York

Jurybedömda utställningar:

Vår Konstsalong 2012, Landskrona Konsthall
Jury:
• John Peter Nilsson, Moderna Museet Malmö
• Jaana Järretorp Kultur Skåne
• Carolina Söderholm journalist
• Axel Lieber konstmär
• Elisabeth Arvidsson Landskrona Museum
Kullasalongen 2013. Krapperups Konsthall
Kullasalongen 2014 Krapperups Konsthall
Höstsalong 2015, Konstgillet Mittskåne, Fogdaröd i Höör